Enseignement bienveillant

Enseignement bienveillant

Le lab enseignement bienveillant recherche comment les écoles entrent en interaction avec le quartier où elles se situent.  Vous avez aussi une idée de la façon dont les élèves, les classes ou les écoles (depuis l’école maternelle aux écoles supérieures) peuvent participer au quartier? Alors rejoignez-nous et contactez ellen.decuyper@odisee.be

 

Het lab buurtvriendelijk onderwijs wil onderzoeken hoe scholen in interactie treden met de buurt waar ze gelokaliseerd zijn. Heb je zelf een idee hoe leerlingen of klasgroepen of scholen (van kleuteronderwijs tot hoger onderwijs)  meer zouden kunnen betekenen voor je buurt, laat het zeker weten (ellen.decuyper@odisee.be).